O atlantskom prsteni

Atlantský prsteň má oveľa viac znakov ako to vyzerá na prvý pohľad. Trojuholník zobrazuje pohyb, svetlo, plameň, život. Symbolizuje oheň, rovnováhu, plodnosť zeme a nekonečno. Vyjadruje božskú trojjedinnosť. Cez trojuholník plynie múdrosť, božia sila a krása. V dávnych dobách trojuholník symbolizoval svetlo, ale aj svetlo duchovné. Mal tiež ochranný význam. Označoval Boha, potenciálnu silu a harmóniu. Tri steny trojuholníka znamenali tri stupne duchovného rozvoja: múdrosť - silu - harmóniu. Predstavovali tri fenomény sveta: minulosť- prítomnosť - budúcnosť, nebesia - zem - svet podzemný, narodenie - život - smrť, telo - myseľ - duša. Dva trojuholníky nasmerované na seba vrcholmi predstavovali egyptské božstvá: Horusa a Seta. Dva trojuholníky vyjadrovali absolútno. V astrológii trojuholník symbolizuje SÍRIUS. V symbolike prsteňa je to odkaz na spriaznenosť Atlanťanov so Síriom. Sírius mal veľký význam aj pre starých Egypťanov. Jeho kult priniesli Egypťanom Atlanťania. Dva trojuholníky umiestnené v znaku Atlanťanov plnia úlohu malých antén, ktoré prijímajú signály so Síria. Preto umiestnenie trojuholníkov po oboch stranách znaku plní kľúčovú funkciu z hľadiska celku. Ďalším prvkom v symbolike atlantského znaku sú pozdĺžne línie. Línie, pod sebou a šesť symetricky rozložených pyramíd po oboch stranách tvoria moc a najväčšiu silu definovanú prsteňom, ako tvarovým žiaričom. Línia je znakom moci a stability. V starej egyptskej symbolike predstavovala boha Osirisa. Pozdĺžne línie predstavujú silu, ktorá je zosilňovaná z jednej a druhej strany pyramídami. Pyramídy predstavujú zosilňovač božskej energie v prítomnosti. Je tu zosilnená dualita a prezentovaná ako dokonalosť. Následne je trojuholníkovými anténami prenesená na majiteľa prsteňa. Prsteň je kruhový, pretože tento tvar nemá začiatok ani koniec, symbolizuje nekonečno. Stimuluje biopole človeka a jeho auru.

Numerologický význam, symbolika čísel Číslo 2

je spojené s počtom trojuholníkov v atlantskom znaku. Dvojka rozdeľuje a vytvára symetriu. Symbolizuje svetlo a tmu, duchovno a materializmus. Číslo 3. V znaku sú zobrazené tri pozdĺžne línie a z oboch strán po tri pyramídy. Číslo tri vyjadruje Slnko, svetlo, nadšenie. Znamená silu prírody, rozvoj a šťastie. Trojka je syntézou jednotky a dvojky. Symbolizuje telo, ducha a duša. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Číslo 6. Vyjadruje počet pyramíd v znaku. Symbolizuje manželstvo, symetriu, stálosť, rovnováhu, materiálno a pokoj. Číslo 9. Súčet všetkých pozdĺžnych línií a pyramíd v znaku dáva číslo 9. reprezentuje ukončenie, pravdu a rovnováhu medzi duchovným a materiálnym. V astrológii zodpovedá deviatka znameniu Strelca a planéte Neptún, ktorá je zviazaná s tajomnými silami ukrytými v človeku. Číslo 11. V znaku vystupuje ako súčet všetkých obrazcov. Jedenástka je číslom majstrov, znamená odvahu. Je to číslo, ktoré prináša uznanie a slávu. Nosenie prsteňa na jednotlivých prstoch napomáha v zachovaní zdravia. Je potrebné vedieť, ktorou stranou prsteň navliecť, a ktorý prst je pre danú osobu najvhodnejší. Vyrábajú sa tri druhy prsteňov: strieborné, strieborné z jednej tretiny pozlátené a celé pozlátené. Striebro má antibakteriálne účinky. Nosenie prsteňa so striebra pôsobí protizápalovo. Napomáha pri regenerácii tkaniva, prispieva k rýchlemu uzdravovaniu. Pozlátený prsteň napomáha k posilneniu imunitného systému, používa sa pri liečení reumatických a zápalových chorôb. Má upokojujúce účinky.

Ako vybrať správny prst

Palec.

Na oboch rukách je palec spojený s pľúcami a lymfatickým systémom. Nosenie prsteňa na palci pomáha pri ťažkostiach: kašeľ, zápal hrdla, bolesti hlavy, zápal trojklanného nervu, zápal priedušiek, bolesti ramien, bolesti lakťa, ale ja pri depresiách. Palec je priradený planéte Venuša – napomáha rozvoju lásky, krásy a harmónie. Prebúdza zmysel pre estetiku. Pomáha rozvíjať silu vôle a vrodený inštinkt. Nosenie prsteňa na palci je vhodné pre bankárov, umelcov a ľudí pracujúcich v šoubiznise.

Ukazovák.

Nesenie prsteňa na ukazováku pomáha pri ťažkostiach: zápal mandlí, hrdla, hrtanu, bolesti hlavy, zubov, horúčkovité stavy, krvácanie z nosa, bolesti ucha, šije a ramien, kolika čriev. Podporuje odolnosť organizmu proti zápalom a bolestiam. Obzvlášť je vhodný pre ľudí, ktorí chcú prestať s fajčením. Napomáha upraviť procesy trávenia. Je spojený s hrubým črevom. Ukazovák je prstom planéty Jupiter. Pomáha pochopiť fungovanie sveta. Nosenie prsteňa na tomto prste je vhodné pre ľudí, ktorí chcú prebudiť vyššie inštinkty a duchovné potreby.

Stredný prst.

Nosenie prsteňa na tomto prste pomáha pri chorobách: arytmia srdca, tlak v hrudníku nevoľnosť. Hystéria, sexuálne problémy, bolesti žalúdka, zápal ďasien, silné potenie. Napomáha krvnému obehu. Stredný prst je prstom planéty Saturn. Nosenie prsteňa potláča agresivitu a nekontrolovateľný hnev, pocity beznádeje. Pomáha vytvárať vnútornú disciplínu a systematickosť. Nosenie prsteňa na tomto prste je vhodné pre osoby, ktoré pracujú v administratíve a polícii.

Prst srdečný – štvrtý.

Na tomto prste sa nosí pri ťažkostiach: bolesti a závraty hlavy. Zápal spojiviek, nedoslýchavosť, šumenie v ušiach, nevládnosť rúk, Parkinsonova choroba, depresie. Zmierňuje psychické problémy. Pomáha pri migrénach. Podporuje celkovú odolnosť organizmu. Prsta štvrtý má spojitosť so zažívacím a močovým ústrojenstvom. Spojený je so Slnkom. Prebúdza tvorivú energiu a vitalitu. Nosenie prsteňa na tomto prste je vhodné pre ľudí, ktorí pracujú v riadiacich funkciách.

Malíček.

Nosenie prsteňa na tomto prste pomáha pri ťažkostiach: bolesti zubov, zápal spojiviek, zápal ďasien, bolesti hlavy, oslabenie zraku, epilepsia, tiky tváre. Malíček má spojitosť s tenkým črevom, centrálnym nervovým systémom, dýchacím ústrojenstvom. Nosenie prsteňa na malíčku má relaxačné a omladzujúce účinky, vplýva na chudnutie. Malíček má spojitosť s planétou Merkúr. Podporuje logické myslenie, zlepšuje pamäť, podporuje intelekt, uľahčuje nadväzovanie kontaktov, podporuje sexuálnu aktivitu. Nosenie prsteňa na tomto prste je vhodné pre obchodníkov, novinárov, učiteľov. Nosenie prsteňa s atlantským znakom nemôže nahradiť lekársku starostlivosť. Je to pomôcka, ktorá prinavráti človeku harmóniu jednotlivých orgánov tela a mysle. Priťahuje kozmické energie a stimuluje prostredníctvom prstov organizmus človeka. Napomáha tak k regulácii a uzdravovaniu organizmu.

Čistenie prsteňa.

Prsteň môže používať len jedna osoba. Pri nosení sa vytvára vzťah a spolupráca medzi prsteňom a jeho majiteľom. Pôsobenie ďalšej osoby môže spôsobiť bioenergetické znečistenie prsteňa. Prsteň čistíme tak, že ho opláchneme pod tečúcou studenou vodou. Môže sa čistiť aj nad plameňom sviečky. Pri povrchovom znečistení postupovať ako pri čistení podobnej bižutérie. Dôležité je, aby počas čistenia prsteň nebol poškodený. Kirlianove fotografie ukázali, že celkové vyžarovanie Atlantského prsteňa zodpovedá bielej farbe slnečného svetla. Obsahuje všetky energie potrebné k harmonickému životu.

Ochrana majiteľa

Chráni majiteľa pred akýmkoľvek nebezpečenstvom alebo škodlivým vplyvom, či už je spôsobený narušením vibračnej rovnováhy, alebo dokonca prekliatím, zneucťovania, zariekaním alebo iným magickým úkonom, taktiež aj proti démonom, diablom, diskarnátom, elementálom, larvám, duchom a inými neorganickými nízko vibračnými entitami. Napr. ten, kto nosí prsteň na ruke, nemôže havarovať, pokiaľ však nemá samovražedné úmysly. Druhou vlastnosťou prsteňa je schopnosť liečiť, nie organické poruchy, ale upraviť určité funkcie, ktoré boli dočasne narušené, a utíšiť bolesti, ktoré ich sprevádzajú. Tretia vlastnosť je najzáhadnejšia. Umožňuje majiteľovi prsteňa preniknúť do oblasti, o ktorej sme tu a tam informovaní len pomocou niektorých metapsychických javov. Nositeľ prsteňa je schopný vnímať posolstvá, ktoré by inak nedokázal zachytiť. Otvára sa mu jasnovidnosť, jasnocit a jasnosluch.

V tejto kategórií niesú žiadne produkty.